Tillitsvalgte i Mandal Bluesklubb 2021

Klubbens organisasjonsnummer er 991027963

Postadresse er : Postboks 506, 4504 MANDAL

Styreverv 

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem 

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Forretningsfører

Revisorer


Valgkomiteen

Ansvarsområde 


Dugnad/Medlemsregister

Arrangement

Booking

Sekretær

Hjemmeside/SoMe

Hjemmeside/SoMeCarl Ove Jensen

Magnar Skagestad

Jenny Eriksen
Randi Abrahamsen
Rune Østheim

Navn

Alf Myhre

Jens Hetlevik

Oddvar Manneråk

Frank R.  Holte

Øyvind Westermoen

Marit H. Garmann

Laila Skeie

Roar Solås

Kjetil Reithaug


 


Kontakt

97044500
alf @ prepro.no
90891965
jens @ hetlevik.no
911170562
odkiman @ gmail.com
90186327
frarobeh @ online.no
90651270
oyvindwestermoen @ gmail.com
94154460
marit.garmann @ lindesnes.kommune.no
48123363
laila66 @ live.no
91355417
roar.solas @ gmail.com
92089207
kjereith @ online.no