Tillitsvalgte i Mandal Bluesklubb 2015

Klubbens organisasjonsnummer er 991027963

Styreverv 

Styreleder

Styremedlem


Styremedlem


Styremedlem

Styremedlem


Styremedlem

Styremedlem


Forretningsfører

Revisorer


Valgkomiteen

Ansvarsområde 

Økonomi

Dugnad/
Medlemsregister

Sekretær / markedsføring


Booking

Booking/ Arrangement / markedsføring

Ungdoms og sponsoransv.

Arrangement/ Ungdoms og sponsoransv.


Carl Ove Jensen

Magnar Skagestad

Svein Berntsen
Svein Roksvold
Trond Johnsen

Navn

Rune Østheim

Jens Hetlevik


Lisa Jensen


Oddvar Manneråk

Frank Robert Holte


Stine Østheim

 Georg Veggeland

 
 


Kontakt

99354428 - rune.ostheim@eltelsonnico.no

90891965 - jens@hetlevik.no


90650823 - lisa.jensen@broadpark.no
                            lisa.jensen@bdo.no

91170562 -  odkiman@gmail.com

90186327 -  frarobeh@online.no
  


47664779 - stinosth@hotmail.com

90132848  - veggeland@cal.no