Tillitsvalgte i Mandal Bluesklubb 2018

Klubbens organisasjonsnummer er 991027963

Styreverv 

Styreleder

Styremedlem


Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem 
Forretningsfører


Revisorer


Valgkomiteen

Ansvarsområde 


Økonomi

Dugnad/
Medlemsregister

Sekretær/ marked 

Arrangement

Booking .

Carl Ove Jensen


Magnar Skagestad

Svein Berntsen
Svein Roksvold
Trond Johnsen

Navn

Georg Veggeland

Rune Østheim

Jens Hetlevik


Lisa Jensen

Oddvar Manneråk

Frank R.  Holte

Jonas K. Herstøl
 
 


Kontakt

90132848 - veggeland@cal.no

99354428  roesthei@online.no

90891965 - jens@hetlevik.no

90650823 lisa.jensen@broadpark.no

911170562 -  odkiman@gmail.com

90186327 -frarobeh@online.no

 40602013

jonaskerim_91_@hotmail.com